Privacy

Privacy
The Clean Experience BV vindt bescherming van de gegevens van haar klanten uitermate belangrijk. The Clean Experience BV registreert enkel de gegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening. Alle door u verstrekte informatie wordt met grote zorg behandeld en niet verstrekt aan derden, wanneer daar door u geen uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven.

Wat registreren wij?
Voor het uitvoeren van opdrachten en bestellingen registreren wij van onze klanten: naam (evt. bedrijfsnaam) adres, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer, of het om een zakelijke- of particuliere klant gaat en de bestelling of opdracht zelf. Verder worden bezoeken aan de website voor statistische doeleinden geregistreerd, deze zijn niet persoonsgebonden.

Wat doen wij met de gegevens?
Klantgegevens worden enkel gebruikt voor het uitvoeren van en voor communicatie over opdrachten en bestellingen. Verder worden klanten via mailing op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij The Clean Experience BV. Klantgegevens worden nooit aan derden verstrekt wanneer dit niet noodzakelijk is voor de uitvoering van opdrachten en bestellingen. Zo moeten naam en adres worden doorgegeven aan de vervoerder. Nimmer zullen wij gegevens voor commerciële doeleinden doorverkopen. Klanten kunnen te allen tijde informatie krijgen over de door ons geregistreerde gegevens. Daarnaast kunnen zij zich uitschrijven voor mailing.